Savci

 
Vydra říční
Hryzec vodní
   
Bobr evropský

Ptáci

 
Racek chechtavý
Ledňáček říční
Kachna divoká
Skorec vodní
Potápka roháč
Břehule říční
Labuť velká
Čírka obecná
Kormorán velký
Volavka popelavá
Čáp bílý
Lyska černá

Obojživelníci

 
Rosnička zelená
Kuňka obecná
Mlok skvrnitý
Čolek obecný

Plazi

 
Užovka obojková
Zmije obecná

Hmyz

 
Vodouch stříbřitý
Vodoměrka štíhlá
Šídlo modré
Komár pisklavý
Jepice obecná
Znakoplavka obecná

Jiné

 
Nezmar zelený

Rostliny

 
Kosatec žlutý
Dub
Kontryhel obecný
Rosnatka okrouhlolistá
Pomněnka bahenní
Orobinec úzkolistý
Blatouch bahenní
Bříza bradavičnatá
Sítina klubkatá
Ďáblík bahenní
Jaterník podléška
Stulík žlutý
Orsej jarní
Ryby všechny,

zde jsou některé, co by mohly dělat problémy

 
Hrouzek obecný
Síh severní - maréna
Podoustev nosál
Hořavka duhová
Sekavec písečný
Ježdík obecný
Karas stříbřitý
Bolen dravý